Brief aan Mona Keijzer

Brief aan Mona Keijzer

Om een eerdere heropening van de sekswerkersbranche of in ieder geval tenminste de escortbranche realiseerbaar te maken, heeft VENESCO onderstaande brief aan Staatssecretaris Mona Keijzer geschreven. Uiteraard houden we u op de hoogte haar reactie op dit initiatief.


Hooggeachte mevrouw Keijzer,

Wij schrijven u namens de Vereniging van Nederlandse Escortbedrijven – een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde luxe escortbedrijven die voldoen aan alle (lokale) wet- en regelgeving – met het dringende verzoek escort weer toe te staan vanaf 15 juni. Sekswerk is als enige contactberoep uitgesloten van een herstart op 11 mei, maar de onderbouwing hiervoor ontbreekt volledig.

Sekswerk an sich is geen bewezen besmettingsoorzaak. Bovendien volgen onze escortbedrijven en escorts reeds sinds lang vóór het coronaseizoen strikte richtlijnen om de verspreiding van infectieziekten te minimaliseren volgens de Landelijke Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven en Sekswerkers (RIVM). Daarbij is escortwerk een zeer ‘geïsoleerde’ vorm van sekswerk: het vindt plaats in de woning of hotelkamer van de cliënt, waardoor zelfs zonder extra maatregelen het besmettingsgevaar en de kans op verspreiding reeds minimaal is. Er is geen sprake van in- en uitloop door cliënten, collega-sekswerkers en/of ander bedrijfspersoneel. Bovendien heeft het type escort dat bemiddeld wordt door de leden van onze vereniging doorgaans slechts één á twee afspraken per week. Het aantal contactmomenten is aldus heel beperkt.

Voorts willen wij u graag attenderen op enkele aanvullende argumenten om met behulp van een passend protocol eerder dan 1 september onze dienstverlening te mogen hervatten:

  1. Binnen de escortbedrijven van onze leden is en blijft safe seks de norm. Daarenboven is er geen bewijs dat het virus via geslachtsgemeenschap kan worden overgedragen.
  2. Specifiek bij escortboekingen is het samenzijn beperkt tot slechts 2 of, in het geval van een koppel uit hetzelfde huishouden, 3 personen. Er is dus nooit sprake van samenkomst van groepen mensen.
  3. Er wordt door onze escorts en cliënten nagenoeg géén gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.
  4. Escort is een uiterst kleine beroepsgroep in vergelijking met de sportscholen en -clubs, horeca, kappers, winkels, pretparken, enzovoort, die allemaal wel reeds heropend zijn.
  5. Veruit de meeste escorts vallen tussen wal en schip als het gaat om de compensatie van hun inkomensverlies. Vanwege de opting-in regeling zijn zij noch zelfstandig ondernemer, noch in loondienst, wat betekent dat zij niet in aanmerking komen voor de verschillende financiële noodregelingen. Een deel van de sekswerkers voelt zich hierdoor gedwongen om zelfstandig illegaal door te werken, met alle verhoogde risico’s en kwetsbaarheden van dien.
  6. Ondertussen is escort in België, Rheinland-Pfalz en Zwitserland weer toegestaan, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. In Nieuw-Zeeland is zelfs op 14 mei reeds groen licht gegeven om sekswerk te hervatten, waarna het land gisteren de genezing van hun allerlaatste coronapatiënt heeft gevierd. Hierbij steekt Nederland met als geplande datum 1 september wel érg schril af. Bovendien zal het toch niet de bedoeling van uw kabinet zijn om escortboekingen dan maar net over de grens te laten plaatsvinden.

Samenvattend constateren wij dat het spoedig hervatten van sekswerk en het openen van de luxe escortbedrijven in Nederland geen verhoging van de verspreidingsrisico’s in ons land tot gevolg heeft. De eerder vermelde maatschappelijke risico’s worden ondervangen, Nederland loopt in lijn met de omringende landen en zowel onze cliënten, als onze escorts en wijzelf worden bevrijd van al onze uiteenlopende zorgen. Tegelijkertijd hebben wij als professionals bewezen in staat te zijn om volgens strikte procedures en protocollen te werken, welke controleerbaar en handhaafbaar zijn.

Om een snelle herstart mogelijk te maken, hebben wij een protocol opgesteld om de verspreiding van het coronavirus binnen onze escortbedrijven te voorkomen. Het is gebaseerd op de eerder genoemde Landelijke Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven en Sekswerkers en de richtlijnen voor contactberoepen zoals die zijn opgesteld door het RIVM, aangevuld met specifieke maatregelen voor escortbedrijven en escorts tijdens de coronacrisis.

Hierbij verzoeken wij u dan ook dringend om ons verzoek om escortwerk weer toe te staan vanaf 15 juni te honoreren, uiteraard met naleving van het bijgevoegd protocol.

Wij, de professionele, gereguleerde , luxe escortbedrijven, rekenen op u. Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, hoogachtend,
Namens de Vereniging van Nederlandse Escortbedrijven,

Secret Agents, Society Service, The Courtesan Club, The Men’s Company, Upclass International, Yantra, Dreams & Desires en Khloé Consultancy

 

Het COVID-19 Protocol voor Escortbedrijven vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *